A product of CitNOW, part of the CitNOW Group

Helt ny: Återförsäljare – Modernisera och maximera dina arbetsflöden

September 14, 2016

Maximera effektiviteten från leverans av fordon till plats, till leverans av fordon till webben med Auto Imaging.

Auto Imaging introducerar “Progress Chaser Portal

Det gör det möjligt för personalen på återförsäljaren att använda ETT system för att kontrollera statusen för ett fordon genom följande avdelningar:

 1. Leverans av fordon
 2. Verkstadens-status
 3. Valet bay-status
 4. Avbildningens-status
 5. Video-status
 6. Bakgrund och efterproduktion status
 7. Uppladdning till webbplatser status

Det gör det möjligt för marknadsföringsteam att se exakt vad som marknadsförs på en och samma skärm.Det gör det möjligt för marknadsföringsteam att se exakt vad som marknadsförs på en och samma skärm.

Denna programvara har utformats under de senaste 3 åren enbart för att gynna den moderna återförsäljarens arbetsflöde. Mät hur lång tid det tar från leverans av fordon till plats till leverans av bilder och video till webben.

Slå på automatisk bokning när en avdelning är klar.

Få påminnelser och notiser om olika statusar:

 1. Om en bil har avslutats i verkstaden men betjänten inte var bokadOm en bil har avslutats i verkstaden men bilvårdaren inte har bokats
 2. Om en bilvårdaren var bokad men inte påbörjad
 3. Om en bilvårdaren slutförts utan att bilder tagits

Och många fler.

Kontakta chris@autoimaging.co.uk för mer information.

Services

Call us on 0800 368 7479
or
email info@autoimaging.co.uk.

Auto Imaging Corona Virus Statement

Dear customer At this very difficult time Auto Imaging are adhering to all government guidelines, working from home where possible and remain fully operational. The most important thing to us is everyones health and well being. In this unique situation we find ourselves in, advertising of services may seem futile and arguably insensitive to some. We understand this, but also know that by allowing communication to continue, working closely with our partners and adapting where necessary, we can help. We are already developing variations in products that can fit into the upcoming changes in work processes retailers may face. This year will be difficult, but strong foundations and relationships will certainly help. As our commitment to our customers we will be offering free video from June 1st until September 1st to all our customers. Christopher Gray Managing Director