A product of CitNOW, part  of the CitNOW Group

Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats godkänner du följande villkor och andra tillämpliga lagar. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa regler och villkor, vänligen använd inte denna webbplats.

All information och allt material som tillhandahålls på denna webbplats är endast avsedda för illustrativa ändamål. Det är inte avsett att, och skapar inte något affärs-, kontrakts- eller anställningsförhållande med Auto Imaging. All information, allt innehåll, alla texter, bilder, html-koder, fotografier och grafik tillhör Auto Imaging och får inte kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, postas, överföras eller distribueras på något sätt utan vårt uttryckliga, skriftliga förhandsgodkännande. Alla varumärken som används eller hänvisas till på denna webbplats tillhör sina respektive ägare.

Länkar på denna webbplats kan leda till tjänster eller externa webbplatser som inte drivs av Auto Imaging. Ingen bedömning eller garanti görs med avseende på sådana andra tjänster eller webbplatser och Auto Imaging tar inget ansvar för sådana andra webbplatser eller tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inte ett godkännande av den webbplatsen eller tjänsten. All användning av den information som tillhandahålls på denna webbplats, eller någon webbplats eller tjänst som länkas till via denna webbplats, sker på egen risk. Denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” och Auto Imaging frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Auto Imaging, eller någon av dess anställda eller entreprenörer, ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några som helst skador i samband med informationen eller materialet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till faktiska, följdmässiga, direkta, exemplifierande, tillfälliga, indirekta, straffrättsliga eller särskilda skador.

“Auto Imaging” och Auto Imaging-logotypen är varumärken som tillhör Auto Imaging. Alla rättigheter förbehållna.

Services

Call us on 0800 368 7479
or
email info@autoimaging.co.uk.

Auto Imaging Corona Virus Statement

Dear customer At this very difficult time Auto Imaging are adhering to all government guidelines, working from home where possible and remain fully operational. The most important thing to us is everyones health and well being. In this unique situation we find ourselves in, advertising of services may seem futile and arguably insensitive to some. We understand this, but also know that by allowing communication to continue, working closely with our partners and adapting where necessary, we can help. We are already developing variations in products that can fit into the upcoming changes in work processes retailers may face. This year will be difficult, but strong foundations and relationships will certainly help. As our commitment to our customers we will be offering free video from June 1st until September 1st to all our customers. Christopher Gray Managing Director